# مکمل_ورزشی

کافئین، فراتر از یک محرک دستگاه عصبی نویسندگان: محمد صمدی، مرتضی عصاری

مقدمه: کافئین آلکالوئید(Alkaloid)(شبه قلیا) تلخ ،بدون بو ، بلورین و سفید رنگ  با فرمول C8H10N4O2 می باشد که در چاى،  قهوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 533 بازدید

مکمل غذایی و ورزشی

مکمل غذایی و ورزشی  تعریف مکمل های غذایی :مکمل های غذایی به کلیه مواد مغذی شاملویتامین ها،موادمعدنی،اسیدهای آمینه،یاگیاهیو همچنینمواددیگر, غذایی , ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 223 بازدید