# ورزشکاران

کنترل وزن و کاهش وزن در ورزشکاران

 کنترل وزن و کاهش وزن  در ورزشکاران             بسیاری از ورزشکاران به منظور بهبود عملکردهای اجرایی و آمادگی جسمانی بهتر میزان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

گزارش کارگاه تخصصی تغذیه ورزشکاران با همکاری مشترک انجمن تغذیه ایران و آکادمی م

    گزارش نخستین کارگاه تخصصی" تغذیه ورزشکاران" با همکاری مشترک انجمن  تغذیه ایران و آکادمی ملی المپیک
/ 0 نظر / 76 بازدید

مکمل غذایی و ورزشی

مکمل غذایی و ورزشی  تعریف مکمل های غذایی :مکمل های غذایی به کلیه مواد مغذی شاملویتامین ها،موادمعدنی،اسیدهای آمینه،یاگیاهیو همچنینمواددیگر, غذایی , ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید