# چربی

رژیم غذایی قبل از ورزش استقامتی: پرکربوهیدرات یا پر چربی؟

موراکامی و همکارانش* اثر مصرف دو نوع رژیم غذایی پرچرب و پرکربوهیدرات 4 ساعت قبل از دو استقامت بررسی کردند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید