# چربی

کنترل وزن و کاهش وزن در ورزشکاران

 کنترل وزن و کاهش وزن  در ورزشکاران             بسیاری از ورزشکاران به منظور بهبود عملکردهای اجرایی و آمادگی جسمانی بهتر میزان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

رژیم غذایی قبل از ورزش استقامتی: پرکربوهیدرات یا پر چربی؟

موراکامی و همکارانش* اثر مصرف دو نوع رژیم غذایی پرچرب و پرکربوهیدرات 4 ساعت قبل از دو استقامت بررسی کردند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

کافئین، فراتر از یک محرک دستگاه عصبی نویسندگان: محمد صمدی، مرتضی عصاری

مقدمه: کافئین آلکالوئید(Alkaloid)(شبه قلیا) تلخ ،بدون بو ، بلورین و سفید رنگ  با فرمول C8H10N4O2 می باشد که در چاى،  قهوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 181 بازدید