# کربوهیدرات

کنترل وزن و کاهش وزن در ورزشکاران

 کنترل وزن و کاهش وزن  در ورزشکاران             بسیاری از ورزشکاران به منظور بهبود عملکردهای اجرایی و آمادگی جسمانی بهتر میزان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

رژیم غذایی قبل از ورزش استقامتی: پرکربوهیدرات یا پر چربی؟

موراکامی و همکارانش* اثر مصرف دو نوع رژیم غذایی پرچرب و پرکربوهیدرات 4 ساعت قبل از دو استقامت بررسی کردند. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید